Kategoria Terapia

Psychoterapia wielowymiarowa

Psychoterapia wielowymiarowa

Psychoterapia wielowymiarowa: myśli, emocje i zachowania to przestrzenie, w których powstają patologie prowadzące do ryzykownych zachowań i uzależnień. Myśli generują emocje, które wpływają na zachowanie lub jego brak, podstawowy wzorzec, na którym opiera się dziedzina ludzkiej psychologii. Model został opracowany…