Psychoterapia wielowymiarowa

Myśli, emocje i zachowania to przestrzenie, w których powstają patologie prowadzące do ryzykownych zachowań i uzależnień. Myśli generują emocje, które wpływają na zachowanie lub jego brak, podstawowy wzorzec, na którym opiera się dziedzina ludzkiej psychologii. Model został opracowany w ramach terapii poznawczo-behawioralnej, jednego z najskuteczniejszych sposobów leczenia zaburzeń psychicznych. Pierwotnie stosowany w leczeniu depresji, przeniósł się do innych aspektów psychopatologii. Podstawowym założeniem teoretycznym stojącym za terapią poznawczo-behawioralną (CBT) jest przekonanie, że poprzez zmianę nieadaptacyjnych wzorców myślenia można zmienić swoje emocje i zachowanie. Psychoterapeuci stosują szereg technik i interwencji psychologicznych, aby zdiagnozować dany problem, a następnie wdrożyć terapię mającą na celu uzdrowienie. Techniki te opierają się na pomaganiu pacjentom w walidacji ich własnych wzorców myślowych i przekonań, które prowadzą do rozwoju nieprzystosowawczych zachowań i emocji. Dlatego terapeuta analizuje tzw. myślenie automatyczne (które jest jednym z podstawowych pojęć tego modelu). „Myśli automatyczne” o negatywnym ładunku emocjonalnym prowadzą do pogorszenia stanu emocjonalnego i dlatego są celem działań terapeutycznych. CBT zakłada również, że różne sposoby reagowania na myśli, uczucia i zachowania zostały wyuczone w ciągu życia jednostki, dzięki czemu można je zapomnieć lub nauczyć nowych sposobów. W naszej pracy terapeutycznej nie ograniczamy się do CBT. Podejście integracyjne, łączące różne techniki, np. z pogranicza opisanych powyżej psychologii psychodynamicznej, systemowej czy behawioralno-poznawczej, jest jednym z podstawowych rodzajów oddziaływania na pacjentów.

Podejście holistyczne ma zapewnić najlepsze warunki do skutecznej walki z uzależnieniem. Terapeutyczne zastosowania aktywności fizycznej Jak mówi powiedzenie „Ćwiczenia to zdrowie” i na pewno się zgadzamy, pamiętając, że wszystko ma swoje specyficzne ramy i odpowiednie „dawkowanie”. Racjonalne wykorzystanie siły fizycznej, oprócz poprawy kondycji, ma wiele pozytywnych aspektów, w tym leczenie. Zwiększenie poziomu beta endorfin i serotoniny, poprawa wydolności układu krążenia to jeden z wielu pozytywnych czynników ćwiczeń. Bardzo ważną formą leczenia zaburzeń nastroju jest tak zwana praca z ciałem, oparta na założeniu, że wszystkie zaburzenia organizmu są w pewien sposób odzwierciedleniem wewnętrznych konfliktów, trudności i doświadczeń. Zdarza się, że osoba chora psychicznie nie potrafi odczytać sygnałów z siebie, doświadcza jedynie napięcia i złości lub depresji i apatii. Jeśli dana osoba nie ma kontaktu ze swoim ciałem i nie może uznać doznań płynących z jego ciała, z czasem będzie coraz bardziej izolować się od swoich emocji i potrzeb. Podstawowe techniki pracy z ciałem obejmują ćwiczenia oddechowe poprawiające ekspresję ciała, dostęp do jego elementów, uziemienie i oddychanie. Uniwersalne intensywne ćwiczenia fizyczne mają na celu zapewnienie pacjentom poczucia stabilności oraz rozwijanie poczucia kontroli i sprawczości nad ciałem i przez całe życie. Dodatkowo ćwiczenia oddechowe dostarczają organizmowi odpowiednią ilość tlenu, zwiększając tym samym poziom energii. Powyższe metody pomagają odmłodzić i pozytywnie wpłynąć na jakość życia. Użyj analizy tętna Jedną z naszych autorskich metod pracy i diagnozowania zaburzeń nastroju jest analiza pulsoksymetryczna. Układ krążenia, który jest ściśle związany z ludzkimi emocjami, daje obraz swojego działania na podstawie liczby uderzeń na minutę. Nie da się ukryć, że wielu z nas czuje, że serce bije nam szybciej, gdy doświadczamy strachu. Strach nie tylko przyspiesza pracę mięśnia sercowego, ale także inne emocje mogą wpływać na szybkość działania tego ważnego mięśnia. Analiza tętna opiera się na pomiarach przeprowadzonych podczas osobistych rozmów. Rozróżniamy tętno emocjonalne i tętno fizjologiczne, szukając elementów potwierdzających naszą pierwotną hipotezę. Obserwujemy wielkość uderzeń na minutę w odpowiednio zaplanowanych rozmowach. Zróżnicowaliśmy opisy sytuacji życiowej danego pacjenta na podstawie emocji i szukaliśmy korelacji w częstości uderzeń mięśnia sercowego. Rozważaliśmy zmienne zakłócające, które mogą znacząco wpłynąć na wyniki testu. Analizujemy tętno w fazie pracy z ciałem na podstawie informacji zwrotnej. terapia dietetyczna Ważnym krokiem w procesie leczenia jest stosowanie odpowiedniej diety.

Do dyspozycji mamy wiele wariantów, w tym: antydepresanty, anksjolityki, wzmacniacze koncentracji, warianty mieszane i inne. Każdy plan posiłków przygotowywany jest indywidualnie według standardowych zasad zdrowego odżywiania. Na podstawie wywiadu dietetyk kliniczny w porozumieniu z psychologiem klinicznym omówił i ustalił funkcjonalny plan żywieniowy do realizacji przez pacjenta. Na przykład pojęcie diety antydepresyjnej oznacza uzupełnianie jej suplementami stymulującymi organizm do zwiększenia produkcji niezbędnego neuroprzekaźnika związanego z pozytywnym nastrojem, serotoniny. Głównym zadaniem diety przeciwlękowej jest dostarczenie organizmowi kwasów omega i gamma-aminomasłowego, natomiast dieta poprawiająca koncentrację opiera się przede wszystkim na suplementach wpływających na krążenie krwi w mózgu, czyli Ginkgo biloba.